به قهوه چی خوش آمدید

علامت شاطر!!

۲۳ شهریور
سنگک

علامت شاطر!!

علامت شاطر روی نان!!

 

گاهی دو شاطر از دو سنگکی معروف با هم مسابقه می دادند، در میانه دود اسفند و صدای صلوات دو شاطر و دوستان و همکارانش به محل مسابقه می رسیدند. تماشاچی ها داخل نانوایی با رعایت فاصله و آنهایی که جا نداشتند از بیرون دکان مشغول تماشا می شدند، اندازه نان مسابقه بزرگتر بود و نوع نان از قبل مشخص می شد.نان سنگک برگ بیدی که نانی بلند و باریک بود و طولش به یک متر می رسید یا نان دامنه دار که کمی پهن تر و کوتاه تر و یا نان پنجه نما سنگکی که بسیار نازک بود و باید جای انگشتان دست بعد از پختن نان هم روی آن می ماند دو نانوا به ترتیب نانهایشان را می پختند و در معرض قضاوت داوران می گذاشتن تا بر اساس شکل ظاهر نان قضاوت شود. به شاطر برنده علاوه بر جایزه که معمولا پول بود، شهرت و افتخار هم نصیبش می شد و اوستای کار هم مزد روزانه بیشتری به او می داد. شاطر های سنگکی برای خودشان شیوه ای داشتند که در نان هایشان خود را نشان می داد. شاطر ها معمولا در گوشه نان علامتی می گذاشتند که حتی دیگر شاطر ها هم نان آنها را می شناختند، این علامت هم شکل ظاهر هم طعم و عطر نان را متمایز می کرد.

ارسال نظر