به قهوه چی خوش آمدید

دسته: اپلیکیشن قهوه چی

۱۳ شهریور

اپلیکیشن قهوه چی

چرا اپلیکیشن قهوه چی؟؟ یکی از دغدغه های شاگرد نانواها پیدا کردن کار و یا برای آنهایی که مغازه دارند پیدا کردن کارگر است، درست است که در شبکه های مجازی مثل تلگرام گروه هایی برای این کار ایجاد شده است ولی اپلیکیش قهوه چی که برای کاریابی ، اجاره ، خرید و فروش و […]

۲۶ خرداد

چرا قهوه چی ؟؟

۷ فایده ی استفاده از اپلیکیشن قهوه چی نیازی نیست که شما نانوای محترم تمام آگهی ها را نگاه کنید یعنی شما با توجه به نیازتان از اپلیکیشن و قسمت دسته بندی استفاده می کنید، یعنی اگر دنبال کار می گردید فقط می روید به قسمت درخواست کارگر و آگهی های  کسانی که درخواست کارگر […]