به قهوه چی خوش آمدید

دسته: نوستالژی

۲۳ تیر

عشق شاطری !!

مردم برای شاطر شدن نذر و نیاز می‌کردند قدیم‌ها مثل حالا نبود که گاز تا دوردست‌ترین مناطق برود و نان هم از همه نوع فراوان باشد. گرم کردن کرسی و داشتن نان سر سفره از مایحتاج واجب روزانه بود. اغلب مردم هم فقیر بودند و این نگرانی وجود داشت که نکند زمانی این دو را […]

۱۴ اسفند

اَجیر شاطری!!

در دکان نانوایی سنگکی هیچ‌گاه به کسی تکلیف نمی‌کردند شاطری یاد بگیرد بلکه علاقه به آموختن فن شاطری، و به اصطلاحِ شاگرد نانواها، عشقِ به شاطری، چیزی بود که در قلب هر جوانی که در نانوایی کار می‌کرد، به وجود می‌آمد و عشقِ به شاطر شدن به حدی شدید بود که نذرها می‌کردند و شب‌های […]

۱۳ اسفند

شاطرِ یک شانه!!

شاطرِ یک شانه!! شغل نانوایی یکی از سخت‌ترین شغل‌هاست، به خصوص اگر کسی در نانوایی شغلش شاطریِ سنگک باشد. هر چند شاطری در نانواییِ سنگک، بالاترین رتبه است ولی سختیِ کار هم دوچندان است. با مشاهده‌ی بدن لخت و در حال ایستاده‌ی شاطری که چند سال به طور مداوم کار کرده است، دیده خواهد شد […]

۰۹ اسفند

ابتکار یک خلیفه!!

ابتکار یک خلیفه امروزه در نانوایی‌های تافتونی، با افزودن جوش شیرین به خمیر، آن را زود چاق می‌کنند و برای پختن آماده می‌سازند ولی، در صورتی که استفاده از جوش شیرین در خمیر تافتونی، از اول مرسوم نبوده است. در حدود نود سال قبل، به ابتکار یک خلیفه، استفاده از جوش شیرین در خمیر تافتونی، […]

۰۷ اسفند

گِل حرامزاده

گِل حرامزاده!! در قدیم پیشکارِ دکان از صحرا یا هر کجا که خاک رس داشت مقداری در جوال ریخته و با دوش به سوختدان حمل می‌کرد و آن را پس از کوبیدن و سَرَند کردن با موی پاچه بز که پادو از دکان های کَله پزی و معمولا مجانی گرفته و آورده بود، کاملاً مخلوط […]

۰۷ اسفند

لَنگ گذاشتن!!

لنگ گذاشتن، در عرف نانوایی، عملی زشت و ناپسند بود و در این زمینه به داستانی واقعی به نقل از شاطر داوود اشاره می کنیم: یکی از شاطران نامی و معروف زمان خود که چندین اَجیر تربیت کرده و به آنها فن شاطری آموخته بود، به نام شاطر عبدالله، او در یکی از سنگکی های […]

۰۷ اسفند

جگرگوشه!!

یکی از محصولات جگرکی ها، جغوربغور بود که اول جگر سیاه را در تنور نانوایی سنگکی می پختند، بعد جگر را خرد میکردند و پیاز و پیه سرخ شدهٔ داخل شکم گوسفند را هم با آن مخلوط می‌کردند. وقتی جگر را برای پخته شدن کف پیشور تنور نانوایی سنگکی می‌گذاشتند، علامت پخته شدن جگر در […]