به قهوه چی خوش آمدید

مقالات قهوه چی

۰۷ اسفند

جگرگوشه!!

یکی از محصولات جگرکی ها، جغوربغور بود که اول جگر سیاه را در تنور نانوایی سنگکی می پختند، بعد جگر را خرد میکردند و پیاز و پیه سرخ شدهٔ داخل شکم گوسفند را هم با آن مخلوط می‌کردند. وقتی جگر را برای پخته شدن کف پیشور تنور نانوایی سنگکی می‌گذاشتند، علامت پخته شدن جگر در […]